a year ago

Genos pl/eng

Dzień dobry wszystkim w tym pięknym nieburzowym dniu :)
Bohaterem mojej kolejnej pracy jest Genos. Nie pochodzi on z mojego ulubionego anime, czyli "Black Clover", tylko z mojego drugiego ulubionego anime "One punch man". Ale dobra, dobra, zacznijmy od pokazania moich wypocin.
Good morning to everyone on this beautiful, unstormed day :)
I drawed Genos this time. It doesn't come from my favourite anime, "Black Clover", but from my second favourite anime, "One punch man". But okay, okay, let's start by showing my work.

Genos jak już widzicie jest cyborgiem. Większość jego ciała stanowią mechaniczne części. Jest to wynikiem tego, że wcześniej został śmiertelnie ranny, po ataku innego cyborga. Teraz próbuje stać się silniejszy, żeby pomścić swoją rodzinę. Ale dość pisania o smutach, w końcu OPM jest komedią i totalną parodią wszelkich dzieł, w których występują superbohaterzy. Nasz cyborg został uczniem głównego bohatera anime i próbuje osiągnąć jego siłę. Jest zafascynowany Saitamą (czyli tym bohaterem) i pomaga mu często również w domowych obowiązkach.
Stąd się właśnie wziął pomysł na babeczki, a raczej saitamy :D
Genos, as you can see, is a cyborg. Most of his body is mechanical. This is due to the fact that he was previously mortally injured after another cyborg attack. Now he tries to become stronger to avenge his family. But enough writing about sadness, after all, OPM is a comedy and a total parody of all the works in which superheroes appear. Our cyborg became a pupil of the main anime character and tries to achieve his strength. He is fascinated by Saitama (that is, the character) and often helps him with his homework.
That's where the idea for cupcakes, or rather saitamas, came from :D

Muszę przyznać, że miałam trochę problemy z tym obrazkiem. Nadal muszę popracować nad rysowaniem rąk (taktyczna ściereczka zasłania dłonie) oraz na tłem, które na początku miało być inne, ale ostatecznie poszłam na łatwiznę i zrobiłam urocze, kolorowe tło z serduszkami.
I have to admit, I've had a little trouble with this picture. I still have to work on drawing my hands (a tactical cloth covers the hands) and on the background, which at first was supposed to be different, but in the end I took the easy way out and made a lovely, colorful background with hearts.

Gdyby ktoś był również fanem OPM'a to wrzucam narysowany przeze mnie kontur, który może posłużyć za kolorowankę ;)
If someone is also a fan of OPM, I'm throwing in the contour drawn by me, which can be used as a coloring book ;)

Wrzucam również szkice początkowe wraz z tłem, o którym wcześniej pisałam - zamysł był fajny, ale wyszło mi takie nijakie :p
I also throw in the initial sketches with the background I wrote about earlier - the idea was cool, but it turned out to be so bland :p

Jeśli chodzi o moje przemyślenia - nadal dużo mi brakuje, nadal mam dużo pracy przed sobą by rysować dobrze, ale małymi tycimi kroczkami widać progres, więc chyba jest dobrze :)
As for my thoughts - I'm still missing a lot, I still have a lot of work to do to draw well, but with small tiny steps you can see the progress, so I think it's good :)

  • 47Upvotes
  • $1.49Reward
  • 1Comments

Comments

You can login with your Hive account using secure Hivesigner and interact with this blog. You would be able to comment and vote on this article and other comments.

Reply

No comments